Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

Najlepsi w powiecie!

Na początku września otrzymaliśmy wyniki w klasyfikacji Szkół Podstawowych i Gimnazjów uczestniczących w XX Mazowieckich Igrzyskach Młodzieży Szkolnej za rok szkolny 2017/2018. W dwóch kategoriach wiekowych: młodzież  (14 - 16 lat) oraz dzieci 13 lat i mniej  okazaliśmy sie najlepsi zdobywając I miejsce spośród kilkunastu szkół z powiatu Płockiego.  Gratulacje dla uczniów za chęci i udział w zawodach sportowych, w których godnie reprezentowali szkołę na arenie sportowej.  W nowym roku szkolnym życzymy podobnych sukcesów.

Ze sportowym pozdrowieniem
Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia