Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

Rada Pedagogiczna

Dyrektor szkoły

 • Waldemar Kaczorowski

Wicedyrektor

 • Mariusz Krysiak

Rada Pedagogiczna

 • Ambroziak Paulina
 • Chmielewska Katarzyna
 • Chojnacki Marek
 • Chwiałkowski Sławomir
 • Cieślak Łukasz
 • Czubak Jolanta
 • Dobrzyńska Marzena
 • Gomułka Grzegorz
 • Grabowska Marta
 • Ks. Gutkowski Rafał
 • Jakowska Beata
 • Jakubowska Justyna
 • Juszczakiewicz Ewa
 • Kaczorowska Ewa
 • Kasztelan Magdalena
 • Kolczyńska Elżbieta
 • Korczak Grażyna
 • Krzewicka Marta
 • Kupniewski Mariusz Hubert
 • Kusińska Kinga
 • Lewandowska Katarzyna
 • Marczyk-Breńska Natalia
 • Miller Joanna
 • Mrozowska Anna
 • Niedbała Mariusz
 • Olenderek-Majewska Katarzyna
 • Olszewska Katarzyna
 • Ołdakowska Daria
 • Owczarek Aldona
 • Popowska Ewa
 • Protas Monika
 • Rokicka Eliza
 • Różańska Urszula
 • Siwek Mariola
 • Szostek Adrianna
 • Szulczewska Marta
 • Zalewska Marlena
 • Zalewski Bogdan
 • Zelmańska Monika
 • Ziembicka Małgorzata
 • Żakieta Magdalena

 

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia