Witamy na naszej stronie internetowej

Zajęcia

Fotogaleria

Materiały dla Rodziców

Materiały dla rodziców na temat planowania i wyznaczania celów, jako sposobu do lepszego radzenia sobie przez dzieci i młodzież ze stresem szkolnym.

 • Efektywne uczenie się i zarządzanie czasem (pobierz)                            
 • Zarządzanie czasem (pobierz)                                                               
 • Jak wspierać motywację dziecka (pobierz) 

Materiały na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży

1. Materiały na temat profilaktyki zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

     1.1.Grafiki informacyjne

link: myslepozytywnie.pl/infografiki-edukacyjne

  1.2.E-book o myśleniu pozytywnym dla rodziców i opiekunów

myslepozytywnie.pl/publikacje/Mysle%20pozytywnie-Ebook%20dla%20rodzicow%20i%20opiekunow.pdf

      1.3. Webinary

Myślę pozytywnie dla rodziców  www.youtube.com/playlist?list=PL59i21HbpDTyclxzt903kAemqJNXX9UmF

Rozwój językowy dziecka - www.youtube.com/watch?v=rBYw6jkGCYE

Wczesne oznaki spektrum autyzmu: www.youtube.com/watch?v=eixZpX5rnZg

 

Realizacja zadań certyfikacyjnych

Realizacja zadań certyfikacyjnych

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2024 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2024/2025

Kartę zgłoszenia można pobrać:

 • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
 • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2024 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

 • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
  62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
 • aktualny jadłospis (pobierz)
 • alergeny (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2023/2024

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2023 r. 

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia