Witamy na naszej stronie internetowej

MOJE SUPERMOCE 2023

Zapraszamy  nauczycieli i uczniów szkół podstawowych gminy Słupno  do wzięcia udziału  w II edycji konkursu literackiego MOJE SUPERMOCE.

Konkurs ten organizowany jest w ramach podejmowanych w szkole działań profilaktycznych mających na celu wdrażanie uczniów do poszukiwania swoich zalet, doświadczania szczęścia oraz wzmacniania poczucia własnej wartości. Ponadto do wzbudzania kreatywności literackiej, poszukiwania i rozwijania talentów oraz zachęcania uczniów do refleksji nad własną tożsamością, kompetencjami oraz umiejętnościami, które chcieliby rozwijać. 

Szczegóły w załączonym regulaminie (pobierz)

Serdecznie zapraszamy do udziału,

Monika Wojtylak, Kinga Kusińska-Gorzycka, Wioleta Skawińska, Monika Wojtalewicz

Rekrutacja do klasy pierwszej

Zgodnie z zarządzeniem

Wójta Gminy Słupno

od 15 lutego 2023 r. rozpoczyna się

rekrutacja dzieci do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

na rok szkolny 2023/2024

Kartę zgłoszenia można pobrać:

  • ze strony internetowej szkoływww.spslupno.pl
  • osobiście w sekretariacie szkoły

Rekrutacja trwa
do 15 kwietnia 2023 r.

Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 1 zdjęcie do legitymacji. 

Dokumenty do pobrania:

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2022/2023

 I dziecko – 50,00 złotych

II dziecko – 50,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.11.2022 r. 

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
    Z przyczyn losowych jadłospis na dzień 14 marca został zmieniony
  • aktualny jadłospis (pobierz)
  • alergeny (pobierz)

Szczepienia

Informacja GIS dotycząca szczepień ochronnych 2022

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia