Witamy na naszej stronie internetowej

Spotkanie Pedagogów

1 października w Szkole Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie odbyło się spotkanie pedagogów i psychologów szkolnych ze współpracujących ze sobą szkół, które zainicjowane zostało przez pedagoga szkolnego panią Monikę Wojtylak. Celem spotkania była wymiana wiedzy i doświadczeń, doskonalenie kompetencji zawodowych oraz twórcze poszukiwanie rozwiązań problemów wychowawczych. Podczas spotkania omówione zostały kierunki  polityki oświatowej na bieżący rok szkolny, propozycje działań mającena celu wsparcia całego środowiska szkolnego w sytuacji kryzysowej – pandemia COVID-19, pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla uczniów cudzoziemców oraz wspólne działania profilaktyczne na rok szkolny 2021/2022.

W spotkaniu uczestniczyły pani Beata Słomińska – Szkoła Podstawowa im. Ziemi Mazowieckiej w Liszynie, pani Milena Gierzyńska – Szkoła Podstawowa im. Małego Powstańca w Święcieńcu, pani Anna Trzeciak – Szkoła Podstawowa w Nowych Łubkach, pani Ewa Strzelczak – Szkoła Podstawowa w Bulkowie, pani Wioleta Skawińska – Szkoła Podstawowa w Słupnie oraz pani Monika Wojtylak – Szkoła Podstawowa w Słupnie.

 

Stołówka szkolna

Zasady funkcjonowania stołówki przy Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie (pobierz)

  • Opłaty za obiady na dany miesiąc uiszcza się z góry do 10 każdego miesiąca na nr konta bankowego:
    62 9011 0005 0002 2347 2000 0010 
  • aktualny jadłospis (pobierz)

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2021/2022

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2021 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia