Witamy na naszej stronie internetowej

SZKOLNY KONKURS

 230 rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja

W roku szkolnym 2020/2021 obchodzimy 230rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja.  Niewątpliwie jest to jedno z ważniejszych wydarzeń w historii Narodu Polskiego.

Serdecznie zapraszam uczniów naszej szkoły do wzięcia udziału w konkursie  „Pamiętam o Konstytucji 3 Maja”. 

Głównym celem konkursu jest  uświadomienie uczniom znaczenia Konstytucji 3 Maja jako ważnego elementu pamięci zbiorowej, oddanie hołdu tym, którzy przyczynili się do powstania tego aktu, patriotom  - których niezłomna walka pozwoliła na przetrwanie lat niewoli i odzyskanie niepodległości po 123 latach.

 

Kategoria I – uczniowie klas I – III

·        „Ja i moja rodzina świętujemy Dzień 3 Maja” – praca plastyczna, technika dowolna ( zdjęcie pracy wysyłamy na mobidziennik na konto organizatora do 29.04.2021r.),

Kategoria II – uczniowie klas IV – VI

·        Plakat upamiętniający 230 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja – technika dowolna, przedstawienie wydarzenie, postaci związanych z Konstytucją 3 Maja ( zdjęcie pracy wysyłamy na mobidziennik na konto organizatora do 29.04.2021r.)

 

Kategoria III – uczniowie klas VII – VIII

·        Prezentacja multimedialna lub kahoot na temat okoliczności i skutków uchwalenia Konstytucji 3 Maja ( prace odsyłamy do organizatora do 29.04.2021r.)

Podczas wyłaniania zwycięskiej pracy konkursowej Komisja będzie się kierować następującymi kryteriami oceny:

 a) Szczególna pomysłowość,

b) Oryginalne ujęcie tematu,

c) Ilość włożonej pracy,

d) Staranność wykonania.

Nagrody :

W każdej kategorii wyłonimy dwie najlepsze prace, które zostaną nagodzone nagrodami rzeczowymi.

Ewentualne wyróżnienia – oceną z historii J

Czekam na Wasze prace – Anna Mrozowska

 

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2020/2021

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2020 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2020  r. 

II rata – płatna do 15.11.2020 r. 

Kreatywnie i Interaktywnie

Zdalna szkoła

Certyfikaty i zaświadczenia