Witamy na naszej stronie internetowej

Biblioteka szkolna

Biblioteka szkolna pozyskała dodatkowe fundusze ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Słupnie, z przeznaczeniem na zakup książek o tematyce związanej z uzależnieniem od alkoholu i innych używek. Książki te w bardzo dostępny sposób przybliżają dzieciom i młodzieży problemy rodzinne i społeczne wynikające z uzależnienia oraz dają odpowiedzi na pytania związane z dorastaniem. 

Zapraszamy wychowawców, uczniów oraz rodziców do skorzystania z tej oferty czytelniczej (zakupiono 90 nowych tytułów).

 

 

Kreatywnie i Interaktywnie

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2019 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2019  r. 

II rata – płatna do 15.11.2019 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia