Witamy na naszej stronie internetowej

Ślubowanie i pasowanie klas pierwszych

W środę, 23 października w Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie odbyło się ślubowanie i pasowanie uczniów klas pierwszych. W niezwykle podniosłej atmosferze, przed pocztem sztandarowym, pierwszacy ślubowali być dobrymi uczniami i Polakami, a swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Po złożeniu ślubowania pan dyrektor Waldemar Kaczorowski dokonał symbolicznego pasowania na ucznia naszej szkoły.

 Zanim jednak najmłodsi zostali przyjęci do grona społeczności szkolnej musieli przedstawić to, czego już nauczyli się w szkole. Gotowi, odświętnie ubrani i bardzo przejęci przystąpili do zaprezentowania swoich umiejętności. Pięknie zaśpiewane piosenki, z przejęciem wyrecytowane wiersze i obcojęzyczne dialogi wzbudziły zachwyt i brawa wśród przybyłych gości. 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz gminy, dyrekcja szkoły, nauczyciele, rodzice, dziadkowie i krewni, a także Rada Rodziców, która dla wszystkich klas pierwszych ufundowała okolicznościowe prezenty.

Wszystkim pierwszakom serdecznie gratulujemy i życzymy samych sukcesów na nowej, szkolnej drodze życia.

 

Kreatywnie i Interaktywnie

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2019 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2019  r. 

II rata – płatna do 15.11.2019 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia