Witamy na naszej stronie internetowej

Pamięć, która wychowuje!

Mało kto wie, że w Działdowie na północy Mazowsza powstał w czasie II Wojny Światowej pierwszy na ziemiach polskich obóz koncentracyjny, ale coraz więcej młodych ludzi wie, że wśród wielu jego ofiar był arcybiskup płocki Antoni Julian Nowowiejski, Patron Szkoły Podstawowej w Słupnie oraz biskup pomocniczy Leon Wetmański.

W dniu 28 września 2019 r. uczniowie z klasy VII a wraz ze swoim wychowawcą Jolantą Czubak po raz drugi wzięli udział w pielgrzymce do obozu w Działdowie - miejsca męczeńskiej śmierci błogosławionych biskupów płockich i oddali hołd swojemu Patronowi.

 

Inicjatorką pielgrzymki jest pani Teresa Krowicka - była więźniarka obozu w Działdowie, którą znają nasi uczniowie, gdyż odwiedziła naszą szkolę w latach ubiegłych przeprowadzając pełną emocji i wzruszeń żywą lekcję historii. Współorganizatorem od lat jest ksiądz kanonik Stefan Cegłowski, proboszcz parafii katedralnej w Płocku. 

Uczniowie odwiedzili teren byłego obozu, złożyli kwiaty, zapalili znicze. Następnie uczestniczyli we Mszy Św., po której udali się do Lasu Białuty, gdzie znajdują się masowe groby pomordowanych więźniów obozu. Cześć Im i Chwała. Za rok też tam będziemy.

Jolanta Czubak

Kreatywnie i Interaktywnie

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020

 I dziecko – 45,00 złotych

II dziecko – 35,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2019 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2019  r. 

II rata – płatna do 15.11.2019 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia