Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

Projekt Sejm Dzieci i Młodzieży

Uczennice  naszej szkoły : Olga Kosińska, Klaudia Ramutowska pod opieką p. Anny Mrozowskiej biorą  udział w projekcie organizowanym cyklicznie od 1994r. przez Kancelarię Sejmu. Projekt Sejm Dzieci i Młodzieży  ma na celu zaktywizowanie młodzieży na rzecz własnej społeczności lokalnej oraz upowszechnienie wiedzy na temat działania polskiego sejmu i demokracji parlamentarnej.

W tym roku projekt nosi tytuł „ Posłowie II Rzeczypospolitej – ich losy i działalność w okresie II wojny światowej i okupacji.” 

 Uczennice mają za zadanie zapoznać jak najszersze grono osób z wybraną przez siebie postacią posła – Mieczysława Niedziałkowskiego , którego działalność związana była  z regionem. Uczestniczyły w zebraniu Rady Gminy, były z wizytą w Szkole Podstawowej w Święcieńcu, napisały artykuł do Głosu Słupna.

Czekamy z niecierpliwością na wyniki projektu.

 

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia