Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

Dzień Otwarty w SP Słupno

W dniu 03.04.2019 r. w Szkole Podstawowej im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego w Słupnie zorganizowano „Dzień Otwarty”. Miał on na celu przybliżenie naszej placówki potencjalnym uczniom i ich rodzicom. W programie znalazły się  m.in. lekcje otwarte dla rodziców prowadzone przez przyszłych wychowawców klas pierwszych. Dzieci obejrzały spektakl pt. „W szkole jest wesoło”, a następnie udały się na spacer po szkole połączony ze zwiedzaniem klaso-pracowni, sekretariatu, hali sportowej oraz świetlicy i stołówki szkolnej.Punktem kulminacyjnym było spotkanie z dyrektorem szkoły.

 W drugiej, popołudniowej części „Dnia Otwartego” rodzice z dziećmi byli świadkami pokazu chemiczno – fizycznego. W czasie gdy najmłodsi brali udział w warsztatach, rodzice udali się na spotkanie z dyrektorem szkoły w celu omówienia spraw organizacyjnych związanych z pracą i ofertą naszej placówki. 

Mamy nadzieję, że całokształt powyższego przedsięwzięcia spełnił oczekiwania przybyłych gości i rozwiał wszelkie wątpliwości, którą szkołę wybrać?

Do zobaczenia we wrześniu!

 

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia