Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

Sukcesy w mini siatkówce

W dniu 28.03.2019 r. w Szkole Podstawowej 23 w Płocku odbyły się Miedzypowiatowe zawody w mini siatkówce „4” dziewcząt i chłopców. Po wygraniu Powiatowych zawodów przez dziewczęta i chłopców, obie reprezentacje wzięły udział w zawodach. Dziewczęta rywalizowały z SP 5 Płock oraz SP Szczutowo. Nasze siatkarki po rozegraniu bardzo zaciętych spotkań ostatecznie zajęły III miejsce. Natomiast chłopcy wygrywając z SP Lelice (2:0) i SP 6 Płock (2:0) po raz kolejny awansowali na Mazowieckie IMS, które w tym roku odbędą się w Płocku w Szkole Podstawowej nr.23. Gratulacje dla wszystkich uczniów za bardzo dużą motywację i awans do dalszej fazy rozgrywek.

 

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia