Witamy na naszej stronie internetowej

Ogłoszenie

W odniesieniu do wcześniejszych informacji przypominamy, że od 01.02.2019 r. cena jednego obiadu będzie wynosiła 6 złotych (Zarządzenie Nr 8/2018/2019 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. abp. A. J. Nowowiejskiego w Słupnie z dnia 25 stycznia 2019 r.).

Z poważaniem - dyrektor szkoły

 

Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Certyfikaty i zaświadczenia