Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

Szkolny Wolontariat dla zwierząt

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim Uczniom, którzy włączyli się w akcję zbiórki na rzecz bezdomnych zwierząt! Dzięki Waszej oraz Waszych Rodziców ofiarności, udało nam się zebrać 152 kg suchej karmy dla psów i kotów, 42 kg karmy w puszkach oraz koce, kołdry, ręczniki i poduszki. Zebrane dary odebrało schronisko dla bezdomnych zwierząt w Płocku.

DZIĘKUJEMY 
Beata Jakowska

 

 

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia