Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

Warsztaty plastyczne

W dniu 18 grudnia 2018 r. w naszej szkole miały miejsce świąteczne warsztaty plastyczne pod kierunkiem p. Aldony Owczarek i p. Justyny Jakubowskiej, skierowane do sześciolatków z Samorządowego Przedszkola „Niezapominajka” w Słupnie i uczniów klasy I i II ze Szkoły Podstawowej im. Małego Powstańca w Święcieńcu oraz uczniów klasy I z naszej szkoły. Dzieci wykonywały wizerunek Mikołaja oraz malowały odlewy gipsowe, tworząc przy tym efektowne kartki świąteczne. Warsztatom towarzyszyło śpiewanie kolęd, a na zakończenie wszyscy uczestnicy stanęli do pamiątkowego zdjęcia przy szkolnej choince.

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia