Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

SUKCESY KOSZYKAREK I KOSZYKARZY PODCZAS FINAŁÓW POWIATOWYCH

W dniu 20, 22 i 26 listopada 2018r. byliśmy organizatorami finałów powiatowych   koszykówki dziewcząt i chłopców w kategorii „młodzież” i „dzieci”. Patronat nad zawodami objęło Starostwo Powiatowe w Płocku oraz Szkolny Związek Sportowy. Gościliśmy w naszej szkole reprezentacje poszczególnych rejonów powiatu  płockiego ziemskiego – reprezentacje dziewcząt i chłopców z SP Łęg Probostwo, SP Bulkowo, SP Gąbin, SP Łąck oraz Gimnazjum Bielsk.  Zawody rozgrywane były systemem „każdy z każdym”.   Pierwsze miejsce w turnieju  dawało awans do finałów międzypowiatowych, które odbędą się już 11,12 i 13.12.2018 r. w Zespole Szkół nr21 w  Płocku. Kolejność końcowa turnieju powiatowego przedstawia się następująco: kategoria „dzieci” – dziewczęta I miejsce, chłopcy II miejsce, kategoria „młodzież” dziewczęta i chłopcy I miejsce. Gratulujemy wspaniałych wyników.

Ze sportowym pozdrowieniem

Nauczyciele wychowania fizycznego

 

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia