Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

Powiatowy konkurs historyczny 2018

13.11.2018r. odbyła się II edycja konkursu powiatowego pt. „ Życie i działalność Józefa Piłsudskiego”.

Patronat nad konkursem objęli MKO i Wójt Gminy Słupno p. Marcin Zawadka.

Konkurs był w Ii kategoriach: wiedzy i plastyczny.

Wyniki konkursu plastycznego – „Życzenia dla Ojczyzny”

I Miejsce – Maja Tokarska ze Szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku

II Miejsce – Krystian Leszczyński ze szkoły Podstawowej nr 22 w Płocku

III Miejsce -  Oliwier Wesołowski ze Szkoły Podstawowej w Słupnie

Wyróżnienie – Maja Jasińska ze Szkoły Podstawowej w Słupnie

 

II kategoria : Test wiedzy

I Miejsce -  Piotr Ejman ze Szkoły Podstawowej w Słupnie

II Miejsce – Dominik Łazarz ze Szkoły Podstawowej w Słupnie

III Miejsce  -  Olga Śliwińska ze Szkoły Podstawowej w Liszynie

Wyróżnienie – Karol Majewski ze szkoły Podstawowej nr 5 w Płocku

Wszystkim laureatom i ich opiekunom składamy serdeczne gratulacje.

 

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia