Wygenerowano w programie dziennik elektroniczny firmy WizjaNet

Plany klas

» 3 g A » 3 g B » 3 g C » 4 a » 4 b » 4 c » 5 a » 5 b » 5 c » 6 a » 6 b » 7 a » 7 b » 8 a » 8 b

Plany nauczycieli

» Adamska M. » Ambroziak P. » Chmielewska K. » Chojnacki M. » Chwiałkowski S. » Cieślak Ł. » Czubak J. » Dobrzyńska M. » Gomułka G. » Grabowska M. » Jakowska B. » Jakubowska J. » Jarosławska A. » Jędrzejewska M. » Juszczakiewicz E. » Kaczorowska E. » Kaczorowski W. » Kasztelan M. » Kolczyńska E. » Korczak G. » Krzewicka M. » Krzywosiński P. » Kupniewski M. » Kusińska - Gorzycka K. » Lewandowska K. » Marczyk-Breńska N. » Miller J. » Mrozowska A. » Niedbała M. » Olenderek-Majewska K. » Olszewska K. » Ołdakowska D. » Owczarek A. » Popowska E. » Protas M. » Rokicka E. » Różańska U. » Siwek M. » Szostek A. » Szulczewska M. » Vacat (. » Zalewska M. » Zalewski B. » Zelmańska M. » Ziembicka M. » Żakieta M.

Plany różnych dzienników

» Język angielski g. d. (2a) » Język angielski g. d. (2b) » Klasa 1a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa 1b - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa 2a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa 2b - dziennik edukacji wczesnoszkolnej » Klasa 3 - dziennik edukacji wczesnoszkolnej

Klasa 3 g A - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 g ABchł - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. niemiecki
3 g ABdz - Krzewicka M. (g5)
matematyka
3 g A - Zalewski B. (g10)
chemia
3 g A - Jakowska B. (g10)
historia
3 g A - Mrozowska A. (g4)
fizyka
3 g A - Lewandowska K. (g21)
2 08:55-09:40 j. polski
3 g A - Owczarek A. (g5)
j. polski
3 g A - Owczarek A. (g5)
j. angielski
3 g ABchł - Chmielewska K. (g5)
j. niemiecki
3 g ABdz - Krzewicka M. (g21)
biologia
3 g A - Korczak G. (g21)
geografia
3 g A - Czubak J. (g20)
3 09:50-10:35 j. niemiecki
3 g ABchł - Krzewicka M. (g4)
j. angielski
3 g ABdz - Chmielewska K. (g21)
j. polski
3 g A - Owczarek A. (g20)
wychowanie fizyczne
3 g ABchł - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. angielski
3 g ABdz - Chmielewska K. (g20)
chemia
3 g A - Jakowska B. (g23)
j. angielski
3 g ABchł - Chmielewska K. (g23)
j. niemiecki
3 g ABdz - Krzewicka M. (g21)
4 10:45-11:30 matematyka
3 g A - Zalewski B. (g10)
biologia
3 g A - Korczak G. (g23)
j. polski
3 g A - Owczarek A. (g5)
matematyka
3 g A - Zalewski B. (g10)
religia
3 g A - Olenderek-Majewska K. (g10)
5 11:50-12:35 zajęcia z wychowawcą
3 g A - Chmielewska K. (g7)
fizyka
3 g A - Lewandowska K. (g21)
historia
3 g A - Mrozowska A. (g4)
geografia
3 g A - Czubak J. (g10)
matematyka
3 g A - Zalewski B. (g10)
6 12:50-13:35 religia
3 g A - Olenderek-Majewska K. (g4)
wychowanie fizyczne
3 g ABchł - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz - Gomułka G. (hala sportowa)
matematyka
3 g A - Zalewski B. (g10)
wychowanie fizyczne
3 g ABchł - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. angielski
3 g ABdz - Chmielewska K. (g4)
j. polski
3 g A - Owczarek A. (g7)
7 13:45-14:30 j. angielski
3 g ABchł - Chmielewska K. (g4)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz - Gomułka G. (hala sportowa)
j. niemiecki
3 g ABchł - Krzewicka M. (g7)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz - Gomułka G. (hala sportowa)
j. niemiecki
3 g ABchł - Krzewicka M. (g20)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz - Gomułka G. (hala sportowa)
8 14:40-15:25

Klasa 3 g B - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 g ABchł - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. niemiecki
3 g ABdz - Krzewicka M. (g5)
j. angielski
3 g BCchł - Chmielewska K. (g23)
j. niemiecki
3 g BCdz - Adamska M. (g7)
geografia
3 g B - Mrozowska A. (g4)
matematyka
3 g B - Jędrzejewska M. (g4)
j. polski
3 g B - Rokicka E. (g5)
chemia
3 g B - Jakowska B. (g5)
2 08:55-09:40 matematyka
3 g B - Jędrzejewska M. (g21)
historia
3 g B - Mrozowska A. (g4)
j. angielski
3 g ABchł - Chmielewska K. (g5)
j. niemiecki
3 g ABdz - Krzewicka M. (g21)
j. niemiecki
3 g BCchł - Adamska M. (g7)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz - Gomułka G. (hala sportowa)
religia
3 g B - Olenderek-Majewska K. (g20)
biologia
3 g B - Korczak G. (g23)
3 09:50-10:35 j. niemiecki
3 g ABchł - Krzewicka M. (g4)
j. angielski
3 g ABdz - Chmielewska K. (g21)
j. niemiecki
3 g BCchł - Adamska M. (g7)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz - Gomułka G. (hala sportowa)
j. polski
3 g B - Rokicka E. (g5)
wychowanie fizyczne
3 g ABchł - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. angielski
3 g ABdz - Chmielewska K. (g20)
wychowanie fizyczne
3 g BCchł - Zalewska M. (hala sportowa)
j. niemiecki
3 g BCdz - Adamska M. (g7)
historia
3 g B - Mrozowska A. (g4)
j. angielski
3 g ABchł - Chmielewska K. (g23)
j. niemiecki
3 g ABdz - Krzewicka M. (g21)
j. niemiecki
3 g BCchł - Adamska M. (g7)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz - Gomułka G. (hala sportowa)
4 10:45-11:30 j. polski
3 g B - Rokicka E. (g5)
j. polski
3 g B - Rokicka E. (g5)
matematyka
3 g B - Jędrzejewska M. (g21)
fizyka
3 g B - Lewandowska K. (g5)
geografia
3 g B - Mrozowska A. (g4)
5 11:50-12:35 matematyka
3 g B - Jędrzejewska M. (g10)
religia
3 g B - Olenderek-Majewska K. (g7)
chemia
3 g B - Jakowska B. (g21)
matematyka
3 g B - Jędrzejewska M. (g21)
fizyka
3 g B - Lewandowska K. (g21)
6 12:50-13:35 biologia
3 g B - Korczak G. (g23)
wychowanie fizyczne
3 g ABchł - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz - Gomułka G. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g BCchł - Zalewska M. (hala sportowa)
j. angielski
3 g BCdz - Chmielewska K. (g4)
j. polski
3 g B - Rokicka E. (g5)
wychowanie fizyczne
3 g ABchł - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. angielski
3 g ABdz - Chmielewska K. (g4)
wychowanie fizyczne
3 g BCchł - Zalewska M. (hala sportowa)
j. niemiecki
3 g BCdz - Adamska M. (g7)
zajęcia z wychowawcą
3 g B - Mrozowska A. (g4)
7 13:45-14:30 j. angielski
3 g ABchł - Chmielewska K. (g4)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz - Gomułka G. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g BCchł - Zalewska M. (hala sportowa)
j. angielski
3 g BCchł - Chmielewska K. (g4)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz - Gomułka G. (hala sportowa)
j. niemiecki
3 g ABchł - Krzewicka M. (g7)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz - Gomułka G. (hala sportowa)
j. angielski
3 g BCdz - Chmielewska K. (g4)
j. niemiecki
3 g ABchł - Krzewicka M. (g20)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz - Gomułka G. (hala sportowa)
j. angielski
3 g BCdz - Chmielewska K. (g5)
j. angielski
3 g BCchł - Chmielewska K. (g23)
8 14:40-15:25 wychowanie do życia w rodzinie
3 g B - Krzewicka M. (23)

Klasa 3 g C - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. angielski
3 g BCchł - Chmielewska K. (g23)
j. niemiecki
3 g BCdz - Adamska M. (g7)
j. polski
3 g C - Owczarek A. (g23)
j. polski
3 g C - Owczarek A. (g5)
j. polski
3 g C - Owczarek A. (g20)
geografia
3 g C - Czubak J. (g20)
2 08:55-09:40 matematyka
3 g C - Zalewski B. (g10)
chemia
3 g C - Jakowska B. (g10)
j. niemiecki
3 g BCchł - Adamska M. (g7)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz - Gomułka G. (hala sportowa)
historia
3 g C - Mrozowska A. (g4)
matematyka
3 g C - Zalewski B. (g10)
3 09:50-10:35 j. niemiecki
3 g BCchł - Adamska M. (g7)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz - Gomułka G. (hala sportowa)
historia
3 g C - Mrozowska A. (g4)
wychowanie fizyczne
3 g BCchł - Zalewska M. (hala sportowa)
j. niemiecki
3 g BCdz - Adamska M. (g7)
geografia
3 g C - Czubak J. (g20)
j. niemiecki
3 g BCchł - Adamska M. (g7)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz - Gomułka G. (hala sportowa)
4 10:45-11:30 j. polski
3 g C - Owczarek A. (g20)
religia
3 g C - Olenderek-Majewska K. (g20)
chemia
3 g C - Jakowska B. (g10)
religia
3 g C - Olenderek-Majewska K. (g10)
j. polski
3 g C - Owczarek A. (g5)
5 11:50-12:35 biologia
3 g C - Korczak G. (g23)
matematyka
3 g C - Zalewski B. (g5)
matematyka
3 g C - Zalewski B. (g10)
matematyka
3 g C - Zalewski B. (7G)
zajęcia z wychowawcą
3 g C - Adamska M. (g7)
6 12:50-13:35 fizyka
3 g C - Lewandowska K. (g21)
wychowanie fizyczne
3 g BCchł - Zalewska M. (hala sportowa)
j. angielski
3 g BCdz - Chmielewska K. (g4)
fizyka
3 g C - Lewandowska K. (g21)
wychowanie fizyczne
3 g BCchł - Zalewska M. (hala sportowa)
j. niemiecki
3 g BCdz - Adamska M. (g7)
biologia
3 g C - Korczak G. (g23)
7 13:45-14:30 wychowanie fizyczne
3 g BCchł - Zalewska M. (hala sportowa)
j. angielski
3 g BCchł - Chmielewska K. (g4)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz - Gomułka G. (hala sportowa)
j. angielski
3 g BCdz - Chmielewska K. (g4)
j. angielski
3 g BCdz - Chmielewska K. (g5)
j. angielski
3 g BCchł - Chmielewska K. (g23)
8 14:40-15:25 wychowanie do życia w rodzinie
3 g C - Krzewicka M. (23)

Klasa 4 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
4 a - Owczarek A. (18)
matematyka
4 a - Kolczyńska E. (18)
wychowanie fizyczne
4 ab ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 ab dz - Gomułka G. (hala sportowa)
matematyka
4 a - Kolczyńska E. (18)
wychowanie fizyczne
4 ab ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 ab dz - Gomułka G. (hala sportowa)
2 08:55-09:40 matematyka
4 a - Kolczyńska E. (18)
przyroda
4 a - Czubak J. (18)
Technika
4 a - Jakubowska J. (18)
j. polski
4 a - Owczarek A. (18)
matematyka
4 a - Kolczyńska E. (18)
3 09:50-10:35 muzyka
4 a - Chojnacki M. (18)
j. angielski
4 a - Grabowska M. (18)
religia
4 a - Jarosławska A. (18)
historia
4 a - Chwiałkowski S. (18)
j. polski
4 a - Owczarek A. (18)
4 10:45-11:30 j. angielski
4 a - Grabowska M. (18)
j. polski
4 a - Owczarek A. (18)
informatyka
4 a - Niedbała M. (3)
przyroda
4 a - Czubak J. (18)
j. angielski
4 a - Grabowska M. (18)
5 11:50-12:35 wychowanie fizyczne
4 ab ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 ab dz - Gomułka G. (hala sportowa)
plastyka
4 a - Owczarek A. (18)
j. polski
4 a - Owczarek A. (18)
wychowanie fizyczne
4 ab ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 ab dz - Gomułka G. (hala sportowa)
zajęcia z wychowawcą
4 a - Owczarek A. (18)
6 12:50-13:35 wychowanie do życia w rodzinie
4 a - Krzewicka M. (18)
religia
4 a - Jarosławska A. (18)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Klasa 4 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 plastyka
4 b - Jakubowska J. (14)
matematyka
4 b - Lewandowska K. (14)
wychowanie fizyczne
4 ab ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 ab dz - Gomułka G. (hala sportowa)
informatyka
4 b - Niedbała M. (3)
wychowanie fizyczne
4 ab ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 ab dz - Gomułka G. (hala sportowa)
2 08:55-09:40 muzyka
4 b - Chojnacki M. (14)
j. polski
4 b - Rokicka E. (14)
historia
4 b - Chwiałkowski S. (14)
matematyka
4 b - Lewandowska K. (14)
j. angielski
4 b - Grabowska M. (14)
3 09:50-10:35 j. polski
4 b - Rokicka E. (14)
Technika
4 b - Jakubowska J. (14)
j. angielski
4 b - Grabowska M. (14)
j. polski
4 b - Rokicka E. (14)
matematyka
4 b - Lewandowska K. (14)
4 10:45-11:30 matematyka
4 b - Lewandowska K. (14)
przyroda
4 b - Czubak J. (14)
zajęcia z wychowawcą
4 b - Lewandowska K. (14)
religia
4 b - Jarosławska A. (14)
j. polski
4 b - Rokicka E. (14)
5 11:50-12:35 wychowanie fizyczne
4 ab ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 ab dz - Gomułka G. (hala sportowa)
j. angielski
4 b - Grabowska M. (14)
j. polski
4 b - Rokicka E. (14)
wychowanie fizyczne
4 ab ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 ab dz - Gomułka G. (hala sportowa)
religia
4 b - Jarosławska A. (14)
6 12:50-13:35 wychowanie do życia w rodzinie
4 b - Krzewicka M. (14)
przyroda
4 b - Czubak J. (14)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Klasa 4 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
4 c - Szulczewska M. (10)
matematyka
4 c - Niedbała M. (10)
historia
4 c - Chwiałkowski S. (10)
religia
4 c - Jarosławska A. (10)
religia
4 c - Jarosławska A. (10)
2 08:55-09:40 j. angielski
4 c - Grabowska M. (10)
wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz - Zalewska M. (sala gimnastyczna)
j. polski
4 c - Szulczewska M. (10)
przyroda
4 c - Czubak J. (10)
j. polski
4 c - Szulczewska M. (10)
3 09:50-10:35 matematyka
4 c - Niedbała M. (10)
przyroda
4 c - Czubak J. (10)
informatyka
4 c - Niedbała M. (3)
wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz - Zalewska M. (sala gimnastyczna)
Technika
4 c - Jakubowska J. (10)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz - Zalewska M. (sala gimnastyczna)
muzyka
4 c - Chojnacki M. (10)
j. angielski
4 c - Grabowska M. (10)
j. polski
4 c - Szulczewska M. (10)
matematyka
4 c - Niedbała M. (10)
5 11:50-12:35 plastyka
4 c - Jakubowska J. (10)
j. polski
4 c - Szulczewska M. (10)
wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz - Zalewska M. (sala gimnastyczna)
matematyka
4 c - Niedbała M. (10)
j. angielski
4 c - Grabowska M. (10)
6 12:50-13:35 zajęcia z wychowawcą
4 c - Niedbała M. (10)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Klasa 5 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
5 a - Kolczyńska E. (16)
j. angielski
5 a - Chwiałkowski S. (16)
geografia
5 a - Czubak J. (16)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
zajęcia z wychowawcą
5 a - Kolczyńska E. (16)
2 08:55-09:40 j. polski
5 a - Szulczewska M. (16)
muzyka
5 a - Chojnacki M. (16)
matematyka
5 a - Kolczyńska E. (16)
j. angielski
5 a - Chwiałkowski S. (16)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
3 09:50-10:35 historia
5 a - Mrozowska A. (16)
matematyka
5 a - Kolczyńska E. (16)
j. polski
5 a - Szulczewska M. (16)
j. polski
5 a - Szulczewska M. (16)
j. polski
5 a - Szulczewska M. (16)
4 10:45-11:30 j. angielski
5 a - Chwiałkowski S. (16)
Technika
5 a - Jakubowska J. (16)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
matematyka
5 a - Kolczyńska E. (16)
plastyka
5 a - Jakubowska J. (16)
5 11:50-12:35 informatyka
5 a - Niedbała M. (3)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
religia
5 a - Jarosławska A. (16)
religia
5 a - Jarosławska A. (16)
biologia
5 a - Korczak G. (16)
6 12:50-13:35 wychowanie do życia w rodzinie
5 a - Krzewicka M. (16)
j. polski
5 a - Szulczewska M. (16)
historia
5 a - Mrozowska A. (16)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Klasa 5 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
5 b - Ołdakowska D. (16G)
Technika
5 b - Jakubowska J. (16G)
informatyka
5 b - Niedbała M. (3)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
zajęcia z wychowawcą
5 b - Chwiałkowski S. (16G)
2 08:55-09:40 historia
5 b - Mrozowska A. (16G)
matematyka
5 b - Kolczyńska E. (16G)
j. polski
5 b - Ołdakowska D. (16G)
plastyka
5 b - Jakubowska J. (16G)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
3 09:50-10:35 j. angielski
5 b - Chwiałkowski S. (16G)
j. angielski
5 b - Chwiałkowski S. (16G)
geografia
5 b - Czubak J. (16G)
matematyka
5 b - Kolczyńska E. (16G)
j. polski
5 b - Ołdakowska D. (16G)
4 10:45-11:30 muzyka
5 b - Chojnacki M. (16G)
j. polski
5 b - Ołdakowska D. (16G)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
j. angielski
5 b - Chwiałkowski S. (16G)
religia
5 b - Jarosławska A. (16G)
5 11:50-12:35 matematyka
5 b - Kolczyńska E. (16G)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
matematyka
5 b - Kolczyńska E. (16G)
biologia
5 b - Korczak G. (16G)
historia
5 b - Mrozowska A. (16G)
6 12:50-13:35 religia
5 b - Jarosławska A. (16G)
j. polski
5 b - Ołdakowska D. (16G)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Klasa 5 c - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. angielski
5 c - Chwiałkowski S. (2)
j. polski
5 c - Ołdakowska D. (2)
matematyka
5 c - Kolczyńska E. (2)
geografia
5 c - Czubak J. (2)
j. polski
5 c - Ołdakowska D. (2)
2 08:55-09:40 j. polski
5 c - Ołdakowska D. (2)
wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz - Zalewska M. (sala gimnastyczna)
informatyka
5 c - Niedbała M. (3)
matematyka
5 c - Kolczyńska E. (2)
j. angielski
5 c - Chwiałkowski S. (2)
3 09:50-10:35 matematyka
5 c - Kolczyńska E. (2)
muzyka
5 c - Chojnacki M. (2)
historia
5 c - Mrozowska A. (2)
wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz - Zalewska M. (sala gimnastyczna)
religia
5 c - Jarosławska A. (2)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz - Zalewska M. (sala gimnastyczna)
j. angielski
5 c - Chwiałkowski S. (2)
j. polski
5 c - Ołdakowska D. (2)
j. polski
5 c - Ołdakowska D. (2)
biologia
5 c - Korczak G. (2)
5 11:50-12:35 religia
5 c - Jarosławska A. (2)
matematyka
5 c - Kolczyńska E. (2)
wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch - Kaczorowska E. (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz - Zalewska M. (sala gimnastyczna)
zajęcia z wychowawcą
5 c - Ołdakowska D. (2)
Technika
5 c - Jakubowska J. (2)
6 12:50-13:35 historia
5 c - Mrozowska A. (2)
plastyka
5 c - Jakubowska J. (2)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Klasa 6 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
6 a - Niedbała M. (g2)
przyroda
6 a - Czubak J. (g20)
zajęcia techniczne
6 a - Jakubowska J. (g3)
plastyka
6 a - Jakubowska J. (g3)
historia i społeczeństwo
6 a - Mrozowska A. (g4)
2 08:55-09:40 przyroda
6 a - Czubak J. (g20)
j. polski
6 a - Ołdakowska D. (g2)
historia i społeczeństwo
6 a - Mrozowska A. (g4)
matematyka
6 a - Niedbała M. (g3)
j. polski
6 a - Ołdakowska D. (g2)
3 09:50-10:35 j. polski
6 a - Ołdakowska D. (g23)
wychowanie fizyczne
6 a chłopcy - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
zajęcia komputerowe
6 a dziewczęta - Niedbała M. (g22)
j. polski
6 a - Ołdakowska D. (g2)
j. polski
6 a - Ołdakowska D. (g2)
j. angielski
6 a chłopcy - Chwiałkowski S. (g3)
wychowanie fizyczne
6 a dziewczęta - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
4 10:45-11:30 j. polski
6 a - Ołdakowska D. (g23)
zajęcia komputerowe
6 a chłopcy - Niedbała M. (g22)
wychowanie fizyczne
6 a dziewczęta - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
przyroda
6 a - Czubak J. (g20)
wychowanie do życia w rodzinie
6 a - Krzewicka M. (g20)
wychowanie fizyczne
6 a chłopcy - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
j. angielski
6 a dziewczęta - Chwiałkowski S. (g3)
5 11:50-12:35 j. angielski
6 a chłopcy - Chwiałkowski S. (17G)
wychowanie fizyczne
6 a dziewczęta - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
muzyka
6 a - Chojnacki M. (g3)
matematyka
6 a - Niedbała M. (7G)
j. angielski
6 a chłopcy - Chwiałkowski S. (g3)
wychowanie fizyczne
6 a dziewczęta - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
matematyka
6 a - Niedbała M. (g3)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
6 a chłopcy - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
j. angielski
6 a dziewczęta - Chwiałkowski S. (17G)
matematyka
6 a - Niedbała M. (g2)
religia
6 a - Olenderek-Majewska K. (g3)
wychowanie fizyczne
6 a chłopcy - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
j. angielski
6 a dziewczęta - Chwiałkowski S. (g3)
zajęcia z wychowawcą
6 a - Czubak J. (g20)
7 13:45-14:30 religia
6 a - Olenderek-Majewska K. (g3)
8 14:40-15:25

Klasa 6 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 przyroda
6 b - Czubak J. (g20)
muzyka
6 b - Chojnacki M. (g3)
j. polski
6 b - Ołdakowska D. (g21)
j. polski
6 b - Ołdakowska D. (g23)
wychowanie fizyczne
6 b chłopcy - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
j. angielski
6 b dziewczęta - Jakubowska J. (g3)
2 08:55-09:40 matematyka
6 b - Niedbała M. (g2)
religia
6 b - Olenderek-Majewska K. (g3)
przyroda
6 b - Czubak J. (g20)
j. polski
6 b - Ołdakowska D. (g5)
j. angielski
6 b chłopcy - Jakubowska J. (g3)
wychowanie fizyczne
6 b dziewczęta - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
6 b chłopcy - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
j. angielski
6 b dziewczęta - Jakubowska J. (g3)
j. polski
6 b - Ołdakowska D. (g3)
wychowanie fizyczne
6 b chłopcy - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
j. angielski
6 b dziewczęta - Jakubowska J. (g3)
wychowanie fizyczne
6 b chłopcy - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
zajęcia komputerowe
6 b dziewczęta - Niedbała M. (g22)
matematyka
6 b - Niedbała M. (g2)
4 10:45-11:30 j. angielski
6 b chłopcy - Jakubowska J. (g3)
wychowanie fizyczne
6 b dziewczęta - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
historia i społeczeństwo
6 b - Mrozowska A. (g4)
j. angielski
6 b chłopcy - Jakubowska J. (g3)
wychowanie fizyczne
6 b dziewczęta - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
zajęcia komputerowe
6 b chłopcy - Niedbała M. (g22)
wychowanie fizyczne
6 b dziewczęta - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
j. polski
6 b - Ołdakowska D. (g23)
5 11:50-12:35 j. polski
6 b - Ołdakowska D. (g3)
matematyka
6 b - Niedbała M. (g2)
religia
6 b - Olenderek-Majewska K. (g3)
historia i społeczeństwo
6 b - Mrozowska A. (g4)
przyroda
6 b - Czubak J. (g20)
6 12:50-13:35 plastyka
6 b - Jakubowska J. (g3)
zajęcia techniczne
6 b - Jakubowska J. (g3)
matematyka
6 b - Niedbała M. (g20)
matematyka
6 b - Niedbała M. (g10)
zajęcia z wychowawcą
6 b - Jakubowska J. (g3)
7 13:45-14:30 wychowanie do życia w rodzinie
6 b - Krzewicka M. (g2)
8 14:40-15:25

Klasa 7 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 muzyka
7 a - Chojnacki M. (g3)
j. polski
7 a - Szulczewska M. (g2)
j. niemiecki
7 a - Adamska M. (g7)
j. angielski
7 a - Chwiałkowski S. (g7)
j. polski
7 a - Szulczewska M. (g2)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
7 a - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
j. angielski
7 a - Chwiałkowski S. (g7)
informatyka
7 a - Zalewski B. (g22)
wychowanie fizyczne
7 a - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
fizyka
7 a - Lewandowska K. (g21)
3 09:50-10:35 geografia
7 a - Czubak J. (g20)
religia
7 a - Olenderek-Majewska K. (g20)
matematyka
7 a - Kolczyńska E. (g23)
religia
7 a - Olenderek-Majewska K. (g3)
historia
7 a - Mrozowska A. (g4)
4 10:45-11:30 j. polski
7 a - Szulczewska M. (g2)
chemia
7 a - Jakowska B. (g10)
j. polski
7 a - Szulczewska M. (g2)
chemia
7 a - Jakowska B. (g21)
geografia
7 a - Czubak J. (g20)
5 11:50-12:35 fizyka
7 a - Lewandowska K. (g21)
biologia
7 a - Korczak G. (g23)
j. angielski
7 a - Chwiałkowski S. (g5)
matematyka
7 a - Kolczyńska E. (g23)
wychowanie fizyczne
7 a - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
6 12:50-13:35 matematyka
7 a - Kolczyńska E. (g10)
matematyka
7 a - Kolczyńska E. (g10)
historia
7 a - Mrozowska A. (g4)
j. polski
7 a - Szulczewska M. (g2)
j. niemiecki
7 a - Adamska M. (g2)
7 13:45-14:30 biologia
7 a - Korczak G. (g23)
zajęcia z wychowawcą
7 a - Szulczewska M. (g2)
wychowanie fizyczne
7 a - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
plastyka
7 a - Owczarek A. (g7)
8 14:40-15:25 doradztwo zawodowe
7 doradztwo zawodowe - Kupniewski M. (g3)

Klasa 7 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
7 b - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
j. niemiecki
7 b - Adamska M. (g7)
j. polski
7 b - Szulczewska M. (g2)
wychowanie fizyczne
7 b - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
plastyka
7 b - Owczarek A. (g7)
2 08:55-09:40 j. angielski
7 b - Chwiałkowski S. (17G)
informatyka
7 b - Zalewski B. (g22)
biologia
7 b - Korczak G. (g23)
j. polski
7 b - Szulczewska M. (g23)
historia
7 b - Mrozowska A. (g4)
3 09:50-10:35 religia
7 b - Olenderek-Majewska K. (g2)
j. polski
7 b - Szulczewska M. (g2)
chemia
7 b - Jakowska B. (g21)
biologia
7 b - Korczak G. (g5)
geografia
7 b - Czubak J. (g20)
4 10:45-11:30 matematyka
7 b - Kolczyńska E. (17G)
matematyka
7 b - Kolczyńska E. (17G)
matematyka
7 b - Kolczyńska E. (17G)
historia
7 b - Mrozowska A. (g4)
j. polski
7 b - Szulczewska M. (g2)
5 11:50-12:35 j. polski
7 b - Szulczewska M. (g2)
geografia
7 b - Czubak J. (g20)
wychowanie fizyczne
7 b - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
religia
7 b - Olenderek-Majewska K. (g2)
j. angielski
7 b - Chwiałkowski S. (g2)
6 12:50-13:35 chemia
7 b - Jakowska B. (g2)
zajęcia z wychowawcą
7 b - Cieślak Ł. (17G)
j. angielski
7 b - Chwiałkowski S. (g2)
matematyka
7 b - Kolczyńska E. (17G)
wychowanie fizyczne
7 b - Cieślak Ł. (sala gimnastyczna)
7 13:45-14:30 fizyka
7 b - Lewandowska K. (g21)
muzyka
7 b - Chojnacki M. (g3)
fizyka
7 b - Lewandowska K. (g21)
j. niemiecki
7 b - Adamska M. (g2)
8 14:40-15:25 doradztwo zawodowe
7 doradztwo zawodowe - Kupniewski M. (g3)

Klasa 8 a - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
8 a - Zalewski B. (g10)
religia
8 a - Olenderek-Majewska K. (g21)
informatyka
8 a chłopcy - Zalewski B. (g22)
j. niemiecki
8 a dziewczęta - Krzewicka M. (g20)
matematyka
8 a - Zalewski B. (g10)
biologia
8 a - Korczak G. (g23)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
8 a chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. niemiecki
8 a dziewczęta - Krzewicka M. (g7)
j. angielski
8 a chłopcy - Grabowska M. (g23)
wychowanie fizyczne
8 a dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 a chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. angielski
8 a dziewczęta - Grabowska M. (g2)
j. angielski
8 a chłopcy - Grabowska M. (17G)
wychowanie fizyczne
8 a dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
j. polski
8 a - Owczarek A. (g5)
3 09:50-10:35 j. polski
8 a - Owczarek A. (g5)
matematyka
8 a - Zalewski B. (g21)
j. niemiecki
8 a chłopcy - Krzewicka M. (g5)
wychowanie fizyczne
8 a dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
fizyka
8 a - Lewandowska K. (g21)
matematyka
8 a - Zalewski B. (g10)
4 10:45-11:30 historia
8 a - Mrozowska A. (g4)
wychowanie fizyczne
8 a chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. angielski
8 a dziewczęta - Grabowska M. (g2)
historia
8 a - Mrozowska A. (g4)
wychowanie fizyczne
8 a chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. angielski
8 a dziewczęta - Grabowska M. (g3)
j. niemiecki
8 a chłopcy - Krzewicka M. (g4)
wychowanie fizyczne
8 a dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
5 11:50-12:35 religia
8 a - Olenderek-Majewska K. (g20)
chemia
8 a - Jakowska B. (g10)
fizyka
8 a - Lewandowska K. (g20)
chemia
8 a - Jakowska B. (g20)
wiedza o społeczeństwie
8 a - Rokicka E. (g5)
6 12:50-13:35 wiedza o społeczeństwie
8 a - Rokicka E. (g5)
j. polski
8 a - Owczarek A. (g5)
j. polski
8 a - Owczarek A. (g23)
zajęcia z wychowawcą
8 a - Gomułka G. (g23)
j. angielski
8 a chłopcy - Grabowska M. (g10)
informatyka
8 a dziewczęta - Zalewski B. (g22)
7 13:45-14:30 edukacja dla bezpieczeństwa
8 a - Jakowska B. (g10)
geografia
8 a - Czubak J. (g7)
j. polski
8 a - Owczarek A. (g23)
doradztwo zawodowe
8 a - Kupniewski M. (g3)
j. angielski g. d.
8 a - Grabowska M. (g4)
8 14:40-15:25

Klasa 8 b - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 historia
8 b - Mrozowska A. (g4)
j. polski
8 b - Rokicka E. (g5)
biologia
8 b - Korczak G. (g23)
fizyka
8 b - Lewandowska K. (g21)
matematyka
8 b - Zalewski B. (g10)
2 08:55-09:40 j. angielski
8 b chłopcy - Chmielewska K. (g2)
wychowanie fizyczne
8 b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
fizyka
8 b - Lewandowska K. (g21)
chemia
8 b - Jakowska B. (g10)
wychowanie fizyczne
8 b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
informatyka
8 b dziewczęta - Zalewski B. (g22)
chemia
8 b - Jakowska B. (g7)
3 09:50-10:35 matematyka
8 b - Zalewski B. (g10)
wychowanie fizyczne
8 b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. niemiecki
8 b dziewczęta - Krzewicka M. (g7)
matematyka
8 b - Zalewski B. (g10)
matematyka
8 b - Zalewski B. (g10)
religia
8 b - Olenderek-Majewska K. (g5)
4 10:45-11:30 religia
8 b - Olenderek-Majewska K. (g7)
j. niemiecki
8 b chłopcy - Krzewicka M. (g7)
wychowanie fizyczne
8 b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
j. angielski g. d.
8 b - Chmielewska K. (g7)
j. angielski
8 b chłopcy - Chmielewska K. (7G)
wychowanie fizyczne
8 b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
informatyka
8 b chłopcy - Zalewski B. (g22)
j. angielski
8 b dziewczęta - Chmielewska K. (g7)
5 11:50-12:35 j. polski
8 b - Rokicka E. (g5)
historia
8 b - Mrozowska A. (g4)
j. angielski
8 b chłopcy - Chmielewska K. (g23)
j. niemiecki
8 b dziewczęta - Krzewicka M. (17G)
j. polski
8 b - Rokicka E. (g5)
j. niemiecki
8 b chłopcy - Krzewicka M. (g23)
j. angielski
8 b dziewczęta - Chmielewska K. (g22)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
8 b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
j. angielski
8 b dziewczęta - Chmielewska K. (g7)
geografia
8 b - Czubak J. (g20)
wychowanie fizyczne
8 b chłopcy - Kaczorowska E. (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 b dziewczęta - Gomułka G. (hala sportowa)
j. polski
8 b - Rokicka E. (g5)
wiedza o społeczeństwie
8 b - Rokicka E. (g5)
7 13:45-14:30 wiedza o społeczeństwie
8 b - Rokicka E. (g5)
edukacja dla bezpieczeństwa
8 b - Jakowska B. (g10)
j. polski
8 b - Rokicka E. (g5)
zajęcia z wychowawcą
8 b - Kaczorowska E. (g10)
doradztwo zawodowe
8 b - Kupniewski M. (g3)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Adamska Malwina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. niemiecki
3 g BCdz (g7)
j. niemiecki
7 b (g7)
j. niemiecki
7 a (g7)
2 08:55-09:40 j. niemiecki
3 g BCchł (g7)
3 09:50-10:35 j. niemiecki
3 g BCchł (g7)
j. niemiecki
3 g BCdz (g7)
j. niemiecki
3 g BCchł (g7)
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35 zajęcia z wychowawcą
3 g C (g7)
6 12:50-13:35 j. niemiecki
3 g BCdz (g7)
j. niemiecki
7 a (g2)
7 13:45-14:30 j. niemiecki
7 b (g2)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Ambroziak Paulina - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Chmielewska Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. angielski
3 g BCchł (g23)
2 08:55-09:40 j. angielski
8 b chłopcy (g2)
j. angielski
3 g ABchł (g5)
3 09:50-10:35 j. angielski
3 g ABdz (g21)
j. angielski
3 g ABdz (g20)
j. angielski
3 g ABchł (g23)
4 10:45-11:30 j. angielski g. d.
8 b (g7)
j. angielski
8 b chłopcy (7G)
j. angielski
8 b dziewczęta (g7)
5 11:50-12:35 zajęcia z wychowawcą
3 g A (g7)
j. angielski
8 b chłopcy (g23)
j. angielski
8 b dziewczęta (g22)
6 12:50-13:35 j. angielski
8 b dziewczęta (g7)
j. angielski
3 g BCdz (g4)
j. angielski
3 g ABdz (g4)
7 13:45-14:30 j. angielski
3 g ABchł (g4)
j. angielski
3 g BCchł (g4)
j. angielski
3 g BCdz (g4)
j. angielski
3 g BCdz (g5)
j. angielski
3 g BCchł (g23)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Chojnacki Marek - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 muzyka
7 a (g3)
muzyka
6 b (g3)
2 08:55-09:40 muzyka
4 b (14)
muzyka
5 a (16)
3 09:50-10:35 muzyka
4 a (18)
muzyka
5 c (2)
4 10:45-11:30 muzyka
5 b (16G)
muzyka
4 c (10)
5 11:50-12:35 muzyka
6 a (g3)
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30 muzyka
7 b (g3)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Chwiałkowski Sławomir - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. angielski
5 c (2)
j. angielski
5 a (16)
historia
4 c (10)
j. angielski
7 a (g7)
zajęcia z wychowawcą
5 b (16G)
2 08:55-09:40 j. angielski
7 b (17G)
j. angielski
7 a (g7)
historia
4 b (14)
j. angielski
5 a (16)
j. angielski
5 c (2)
3 09:50-10:35 j. angielski
5 b (16G)
j. angielski
5 b (16G)
historia
4 a (18)
j. angielski
6 a chłopcy (g3)
4 10:45-11:30 j. angielski
5 a (16)
j. angielski
5 c (2)
j. angielski
5 b (16G)
j. angielski
6 a dziewczęta (g3)
5 11:50-12:35 j. angielski
6 a chłopcy (17G)
j. angielski
7 a (g5)
j. angielski
6 a chłopcy (g3)
j. angielski
7 b (g2)
6 12:50-13:35 j. angielski
6 a dziewczęta (17G)
j. angielski
7 b (g2)
j. angielski
6 a dziewczęta (g3)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Cieślak Łukasz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
7 b (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
7 b (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 b chłopcy (sala gimnastyczna)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
7 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
7 a (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 b dziewczęta (sala gimnastyczna)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
6 b chłopcy (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 a chłopcy (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 b chłopcy (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 b chłopcy (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 a dziewczęta (sala gimnastyczna)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
6 b dziewczęta (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 a dziewczęta (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 b dziewczęta (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 b dziewczęta (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 a chłopcy (sala gimnastyczna)
5 11:50-12:35 wychowanie fizyczne
6 a dziewczęta (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
7 b (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
6 a dziewczęta (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
7 a (sala gimnastyczna)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
6 a chłopcy (sala gimnastyczna)
zajęcia z wychowawcą
7 b (17G)
wychowanie fizyczne
6 a chłopcy (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
7 b (sala gimnastyczna)
7 13:45-14:30 wychowanie fizyczne
7 a (sala gimnastyczna)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Czubak Jolanta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 przyroda
6 b (g20)
przyroda
6 a (g20)
geografia
5 a (16)
geografia
5 c (2)
geografia
3 g C (g20)
2 08:55-09:40 przyroda
6 a (g20)
przyroda
4 a (18)
przyroda
6 b (g20)
przyroda
4 c (10)
geografia
3 g A (g20)
3 09:50-10:35 geografia
7 a (g20)
przyroda
4 c (10)
geografia
5 b (16G)
geografia
3 g C (g20)
geografia
7 b (g20)
4 10:45-11:30 przyroda
4 b (14)
przyroda
6 a (g20)
przyroda
4 a (18)
geografia
7 a (g20)
5 11:50-12:35 geografia
7 b (g20)
geografia
3 g A (g10)
przyroda
6 b (g20)
6 12:50-13:35 geografia
8 b (g20)
przyroda
4 b (14)
zajęcia z wychowawcą
6 a (g20)
7 13:45-14:30 geografia
8 a (g7)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Dobrzyńska Marzena - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Gomułka Grzegorz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
4 ab dz (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
4 ab dz (hala sportowa)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
8 b dziewczęta (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 a dziewczęta (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 a dziewczęta (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta (hala sportowa)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
3 g BCdz (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 a dziewczęta (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz (hala sportowa)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
8 b dziewczęta (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 b dziewczęta (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 a dziewczęta (hala sportowa)
5 11:50-12:35 wychowanie fizyczne
4 ab dz (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b dziewczęta (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
4 ab dz (hala sportowa)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
3 g ABdz (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 b dziewczęta (hala sportowa)
zajęcia z wychowawcą
8 a (g23)
7 13:45-14:30 wychowanie fizyczne
3 g ABdz (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g BCdz (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g ABdz (hala sportowa)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Grabowska Marta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 j. angielski
4 c (10)
j. angielski
8 a chłopcy (g23)
j. angielski
8 a dziewczęta (g2)
j. angielski
8 a chłopcy (17G)
j. angielski
4 b (14)
3 09:50-10:35 j. angielski
4 a (18)
j. angielski
4 b (14)
4 10:45-11:30 j. angielski
4 a (18)
j. angielski
8 a dziewczęta (g2)
j. angielski
4 c (10)
j. angielski
8 a dziewczęta (g3)
j. angielski
4 a (18)
5 11:50-12:35 j. angielski
4 b (14)
j. angielski
4 c (10)
6 12:50-13:35 j. angielski
8 a chłopcy (g10)
7 13:45-14:30 j. angielski g. d.
8 a (g4)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Jakowska Beata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 chemia
3 g A (g10)
chemia
3 g B (g5)
2 08:55-09:40 chemia
3 g C (g10)
chemia
8 b (g10)
chemia
8 b (g7)
3 09:50-10:35 chemia
7 b (g21)
chemia
3 g A (g23)
4 10:45-11:30 chemia
7 a (g10)
chemia
3 g C (g10)
chemia
7 a (g21)
5 11:50-12:35 chemia
8 a (g10)
chemia
3 g B (g21)
chemia
8 a (g20)
6 12:50-13:35 chemia
7 b (g2)
7 13:45-14:30 edukacja dla bezpieczeństwa
8 a (g10)
edukacja dla bezpieczeństwa
8 b (g10)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Jakubowska Justyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 plastyka
4 b (14)
Technika
5 b (16G)
zajęcia techniczne
6 a (g3)
plastyka
6 a (g3)
j. angielski
6 b dziewczęta (g3)
2 08:55-09:40 Technika
4 a (18)
plastyka
5 b (16G)
j. angielski
6 b chłopcy (g3)
3 09:50-10:35 j. angielski
6 b dziewczęta (g3)
Technika
4 b (14)
j. angielski
6 b dziewczęta (g3)
Technika
4 c (10)
4 10:45-11:30 j. angielski
6 b chłopcy (g3)
Technika
5 a (16)
j. angielski
6 b chłopcy (g3)
plastyka
5 a (16)
5 11:50-12:35 plastyka
4 c (10)
Technika
5 c (2)
6 12:50-13:35 plastyka
6 b (g3)
zajęcia techniczne
6 b (g3)
plastyka
5 c (2)
zajęcia z wychowawcą
6 b (g3)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Jarosławska Agnieszka - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
4 c (10)
religia
4 c (10)
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35 religia
4 a (18)
religia
5 c (2)
4 10:45-11:30 religia
4 b (14)
religia
5 b (16G)
5 11:50-12:35 religia
5 c (2)
religia
5 a (16)
religia
5 a (16)
religia
4 b (14)
6 12:50-13:35 religia
5 b (16G)
religia
4 a (18)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Jędrzejewska Małgorzata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
3 g B (g4)
2 08:55-09:40 matematyka
3 g B (g21)
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30 matematyka
3 g B (g21)
5 11:50-12:35 matematyka
3 g B (g10)
matematyka
3 g B (g21)
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Juszczakiewicz Ewa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Kaczorowska Ewa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 wychowanie fizyczne
3 g ABchł (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
4 ab ch (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
4 ab ch (sala gimnastyczna)
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
8 a chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
8 a chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 b chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy (hala sportowa)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
8 b chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g ABchł (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch (sala gimnastyczna)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
8 a chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 a chłopcy (hala sportowa)
5 11:50-12:35 wychowanie fizyczne
4 ab ch (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
5 a,b chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
4 4c ch 5c ch (sala gimnastyczna)
wychowanie fizyczne
4 ab ch (sala gimnastyczna)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
8 b chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g ABchł (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
8 b chłopcy (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g ABchł (hala sportowa)
7 13:45-14:30 zajęcia z wychowawcą
8 b (g10)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Kaczorowski Waldemar - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Kasztelan Magdalena - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Kolczyńska Elżbieta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
5 a (16)
matematyka
4 a (18)
matematyka
5 c (2)
matematyka
4 a (18)
zajęcia z wychowawcą
5 a (16)
2 08:55-09:40 matematyka
4 a (18)
matematyka
5 b (16G)
matematyka
5 a (16)
matematyka
5 c (2)
matematyka
4 a (18)
3 09:50-10:35 matematyka
5 c (2)
matematyka
5 a (16)
matematyka
7 a (g23)
matematyka
5 b (16G)
4 10:45-11:30 matematyka
7 b (17G)
matematyka
7 b (17G)
matematyka
7 b (17G)
matematyka
5 a (16)
5 11:50-12:35 matematyka
5 b (16G)
matematyka
5 c (2)
matematyka
5 b (16G)
matematyka
7 a (g23)
6 12:50-13:35 matematyka
7 a (g10)
matematyka
7 a (g10)
matematyka
7 b (17G)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Korczak Grażyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 biologia
8 b (g23)
biologia
8 a (g23)
2 08:55-09:40 biologia
7 b (g23)
biologia
3 g A (g21)
biologia
3 g B (g23)
3 09:50-10:35 biologia
7 b (g5)
4 10:45-11:30 biologia
3 g A (g23)
biologia
5 c (2)
5 11:50-12:35 biologia
3 g C (g23)
biologia
7 a (g23)
biologia
5 b (16G)
biologia
5 a (16)
6 12:50-13:35 biologia
3 g B (g23)
biologia
3 g C (g23)
7 13:45-14:30 biologia
7 a (g23)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Krzewicka Marta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. niemiecki
3 g ABdz (g5)
j. niemiecki
8 a dziewczęta (g20)
2 08:55-09:40 j. niemiecki
8 a dziewczęta (g7)
j. niemiecki
3 g ABdz (g21)
3 09:50-10:35 j. niemiecki
3 g ABchł (g4)
j. niemiecki
8 b dziewczęta (g7)
j. niemiecki
8 a chłopcy (g5)
j. niemiecki
3 g ABdz (g21)
4 10:45-11:30 j. niemiecki
8 b chłopcy (g7)
wychowanie do życia w rodzinie
6 a (g20)
j. niemiecki
8 a chłopcy (g4)
5 11:50-12:35 j. niemiecki
8 b dziewczęta (17G)
j. niemiecki
8 b chłopcy (g23)
6 12:50-13:35 wychowanie do życia w rodzinie
5 a (16)
wychowanie do życia w rodzinie
4 b (14)
wychowanie do życia w rodzinie
4 a (18)
7 13:45-14:30 wychowanie do życia w rodzinie
6 b (g2)
j. niemiecki
3 g ABchł (g7)
j. niemiecki
3 g ABchł (g20)
8 14:40-15:25 wychowanie do życia w rodzinie
3 g B (23)
wychowanie do życia w rodzinie
3 g C (23)

Nauczyciel Krzywosiński Piotr - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Kupniewski M. Hubert - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30 doradztwo zawodowe
8 a (g3)
doradztwo zawodowe
8 b (g3)
8 14:40-15:25 doradztwo zawodowe
7 doradztwo zawodowe (g3)

Nauczyciel Kusińska - Gorzycka Kinga - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Lewandowska Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
4 b (14)
fizyka
8 b (g21)
fizyka
3 g A (g21)
2 08:55-09:40 fizyka
8 b (g21)
matematyka
4 b (14)
fizyka
7 a (g21)
3 09:50-10:35 fizyka
8 a (g21)
matematyka
4 b (14)
4 10:45-11:30 matematyka
4 b (14)
zajęcia z wychowawcą
4 b (14)
fizyka
3 g B (g5)
5 11:50-12:35 fizyka
7 a (g21)
fizyka
3 g A (g21)
fizyka
8 a (g20)
fizyka
3 g B (g21)
6 12:50-13:35 fizyka
3 g C (g21)
fizyka
3 g C (g21)
7 13:45-14:30 fizyka
7 b (g21)
fizyka
7 b (g21)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Marczyk-Breńska Natalia - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Miller Joanna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Mrozowska Anna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 historia
8 b (g4)
geografia
3 g B (g4)
historia
3 g A (g4)
historia i społeczeństwo
6 a (g4)
2 08:55-09:40 historia
5 b (16G)
historia
3 g B (g4)
historia i społeczeństwo
6 a (g4)
historia
3 g C (g4)
historia
7 b (g4)
3 09:50-10:35 historia
5 a (16)
historia
3 g C (g4)
historia
5 c (2)
historia
3 g B (g4)
historia
7 a (g4)
4 10:45-11:30 historia
8 a (g4)
historia i społeczeństwo
6 b (g4)
historia
8 a (g4)
historia
7 b (g4)
geografia
3 g B (g4)
5 11:50-12:35 historia
8 b (g4)
historia
3 g A (g4)
historia i społeczeństwo
6 b (g4)
historia
5 b (16G)
6 12:50-13:35 historia
5 c (2)
historia
7 a (g4)
historia
5 a (16)
zajęcia z wychowawcą
3 g B (g4)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Niedbała Mariusz - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
6 a (g2)
matematyka
4 c (10)
informatyka
5 b (3)
informatyka
4 b (3)
2 08:55-09:40 matematyka
6 b (g2)
informatyka
5 c (3)
matematyka
6 a (g3)
3 09:50-10:35 matematyka
4 c (10)
zajęcia komputerowe
6 a dziewczęta (g22)
informatyka
4 c (3)
zajęcia komputerowe
6 b dziewczęta (g22)
matematyka
6 b (g2)
4 10:45-11:30 zajęcia komputerowe
6 a chłopcy (g22)
informatyka
4 a (3)
zajęcia komputerowe
6 b chłopcy (g22)
matematyka
4 c (10)
5 11:50-12:35 informatyka
5 a (3)
matematyka
6 b (g2)
matematyka
6 a (7G)
matematyka
4 c (10)
matematyka
6 a (g3)
6 12:50-13:35 zajęcia z wychowawcą
4 c (10)
matematyka
6 a (g2)
matematyka
6 b (g20)
matematyka
6 b (g10)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Olenderek-Majewska Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 religia
8 a (g21)
2 08:55-09:40 religia
6 b (g3)
religia
3 g B (g20)
3 09:50-10:35 religia
7 b (g2)
religia
7 a (g20)
religia
7 a (g3)
religia
8 b (g5)
4 10:45-11:30 religia
8 b (g7)
religia
3 g C (g20)
religia
3 g C (g10)
religia
3 g A (g10)
5 11:50-12:35 religia
8 a (g20)
religia
3 g B (g7)
religia
6 b (g3)
religia
7 b (g2)
6 12:50-13:35 religia
3 g A (g4)
religia
6 a (g3)
7 13:45-14:30 religia
6 a (g3)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Olszewska Katarzyna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Ołdakowska Daria - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
5 b (16G)
j. polski
5 c (2)
j. polski
6 b (g21)
j. polski
6 b (g23)
j. polski
5 c (2)
2 08:55-09:40 j. polski
5 c (2)
j. polski
6 a (g2)
j. polski
5 b (16G)
j. polski
6 b (g5)
j. polski
6 a (g2)
3 09:50-10:35 j. polski
6 a (g23)
j. polski
6 b (g3)
j. polski
6 a (g2)
j. polski
6 a (g2)
j. polski
5 b (16G)
4 10:45-11:30 j. polski
6 a (g23)
j. polski
5 b (16G)
j. polski
5 c (2)
j. polski
5 c (2)
j. polski
6 b (g23)
5 11:50-12:35 j. polski
6 b (g3)
zajęcia z wychowawcą
5 c (2)
6 12:50-13:35 j. polski
5 b (16G)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Owczarek Aldona - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
4 a (18)
j. polski
3 g C (g23)
j. polski
3 g C (g5)
j. polski
3 g C (g20)
plastyka
7 b (g7)
2 08:55-09:40 j. polski
3 g A (g5)
j. polski
3 g A (g5)
j. polski
4 a (18)
j. polski
8 a (g5)
3 09:50-10:35 j. polski
8 a (g5)
j. polski
3 g A (g20)
j. polski
4 a (18)
4 10:45-11:30 j. polski
3 g C (g20)
j. polski
4 a (18)
j. polski
3 g A (g5)
j. polski
3 g C (g5)
5 11:50-12:35 plastyka
4 a (18)
j. polski
4 a (18)
zajęcia z wychowawcą
4 a (18)
6 12:50-13:35 j. polski
8 a (g5)
j. polski
8 a (g23)
j. polski
3 g A (g7)
7 13:45-14:30 j. polski
8 a (g23)
plastyka
7 a (g7)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Popowska Ewa - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Protas Monika - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Rokicka Eliza - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
8 b (g5)
j. polski
3 g B (g5)
2 08:55-09:40 j. polski
4 b (14)
3 09:50-10:35 j. polski
4 b (14)
j. polski
3 g B (g5)
j. polski
4 b (14)
4 10:45-11:30 j. polski
3 g B (g5)
j. polski
3 g B (g5)
j. polski
4 b (14)
5 11:50-12:35 j. polski
8 b (g5)
j. polski
4 b (14)
j. polski
8 b (g5)
wiedza o społeczeństwie
8 a (g5)
6 12:50-13:35 wiedza o społeczeństwie
8 a (g5)
j. polski
3 g B (g5)
j. polski
8 b (g5)
wiedza o społeczeństwie
8 b (g5)
7 13:45-14:30 wiedza o społeczeństwie
8 b (g5)
j. polski
8 b (g5)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Różańska Urszula - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Siwek Mariola - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Szostek Adrianna - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Szulczewska Marta - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 j. polski
4 c (10)
j. polski
7 a (g2)
j. polski
7 b (g2)
j. polski
7 a (g2)
2 08:55-09:40 j. polski
5 a (16)
j. polski
4 c (10)
j. polski
7 b (g23)
j. polski
4 c (10)
3 09:50-10:35 j. polski
7 b (g2)
j. polski
5 a (16)
j. polski
5 a (16)
j. polski
5 a (16)
4 10:45-11:30 j. polski
7 a (g2)
j. polski
7 a (g2)
j. polski
4 c (10)
j. polski
7 b (g2)
5 11:50-12:35 j. polski
7 b (g2)
j. polski
4 c (10)
6 12:50-13:35 j. polski
5 a (16)
j. polski
7 a (g2)
7 13:45-14:30 zajęcia z wychowawcą
7 a (g2)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Vacat (R. Gutkowski) - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Zalewska Marlena - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40 wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz (sala gimnastyczna)
3 09:50-10:35 wychowanie fizyczne
3 g BCchł (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz (sala gimnastyczna)
4 10:45-11:30 wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz (sala gimnastyczna)
5 11:50-12:35 wychowanie fizyczne
4 4c dz 5c dz (sala gimnastyczna)
6 12:50-13:35 wychowanie fizyczne
3 g BCchł (hala sportowa)
wychowanie fizyczne
3 g BCchł (hala sportowa)
7 13:45-14:30 wychowanie fizyczne
3 g BCchł (hala sportowa)
8 14:40-15:25

Nauczyciel Zalewski Bogdan - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45 matematyka
8 a (g10)
matematyka
3 g A (g10)
informatyka
8 a chłopcy (g22)
matematyka
8 a (g10)
matematyka
8 b (g10)
2 08:55-09:40 matematyka
3 g C (g10)
informatyka
7 b (g22)
informatyka
7 a (g22)
informatyka
8 b dziewczęta (g22)
matematyka
3 g C (g10)
3 09:50-10:35 matematyka
8 b (g10)
matematyka
8 a (g21)
matematyka
8 b (g10)
matematyka
8 b (g10)
matematyka
8 a (g10)
4 10:45-11:30 matematyka
3 g A (g10)
matematyka
3 g A (g10)
informatyka
8 b chłopcy (g22)
5 11:50-12:35 matematyka
3 g C (g5)
matematyka
3 g C (g10)
matematyka
3 g C (7G)
matematyka
3 g A (g10)
6 12:50-13:35 matematyka
3 g A (g10)
informatyka
8 a dziewczęta (g22)
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Zelmańska Monika - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Ziembicka Małgorzata - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Nauczyciel Żakieta Magdalena - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątek
1 08:00-08:45
2 08:55-09:40
3 09:50-10:35
4 10:45-11:30
5 11:50-12:35
6 12:50-13:35
7 13:45-14:30
8 14:40-15:25

Dziennik Język angielski g. d. (2a) - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
j. angielski g. d.
Zelmańska M. (12)

Dziennik Język angielski g. d. (2b) - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
11:50-12:35
j. angielski g. d.
Zelmańska M. (13)

Dziennik Klasa 1a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Siwek M. (19)
11:50-12:35
religia
Popowska E. (19)
08:00-09:40
edukacja wczesnoszkolna
Siwek M. (19)
09:50-10:35
j. angielski
Zelmańska M. (19)
10:45-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Siwek M. (19)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Siwek M. (19)
08:55-09:40
j. angielski
Zelmańska M. (19)
09:50-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Siwek M. (19)
08:00-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Siwek M. (19)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Siwek M. (19)
08:55-09:40
edukacja informatyczna
Siwek M. (3)
09:50-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Siwek M. (19)
10:45-11:30
religia
Popowska E. (19)

Dziennik Klasa 1b - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Miller J. (17)
10:45-11:30
religia
Popowska E. (17)
08:00-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Miller J. (17)
10:45-11:30
j. angielski
Zelmańska M. (17)
08:00-09:40
edukacja wczesnoszkolna
Miller J. (17)
09:50-10:35
j. angielski
Zelmańska M. (17)
10:45-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Miller J. (17)
08:00-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Miller J. (17)
08:00-09:40
edukacja wczesnoszkolna
Miller J. (17)
09:50-10:35
edukacja informatyczna
Miller J. (3)
10:45-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Miller J. (17)
11:50-12:35
religia
Popowska E. (17)

Dziennik Klasa 2a - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
religia
Olenderek-Majewska K. (12)
08:55-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Dobrzyńska M. (12)
08:00-08:45
j. angielski
Zelmańska M. (12)
08:55-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Dobrzyńska M. (12)
08:55-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Dobrzyńska M. (12)
08:00-08:45
religia
Olenderek-Majewska K. (12)
08:55-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Dobrzyńska M. (12)
08:00-08:45
edukacja informatyczna
Dobrzyńska M. (3)
08:55-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Dobrzyńska M. (12)
10:45-11:30
j. angielski
Zelmańska M. (12)

Dziennik Klasa 2b - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Żakieta M. (13)
08:55-09:40
religia
Olenderek-Majewska K. (13)
09:50-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Żakieta M. (13)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Żakieta M. (13)
08:55-09:40
j. angielski
Zelmańska M. (13)
09:50-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Żakieta M. (13)
08:00-10:35
edukacja wczesnoszkolna
Żakieta M. (13)
10:45-11:30
religia
Olenderek-Majewska K. (13)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Żakieta M. (13)
08:55-09:40
edukacja informatyczna
Żakieta M. (3)
09:50-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Żakieta M. (13)
08:00-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Żakieta M. (13)
11:50-12:35
j. angielski
Zelmańska M. (13)

Dziennik Klasa 3 - dziennik edukacji wczesnoszkolnej - plan lekcji

PoniedziałekWtorekŚrodaCzwartekPiątekSobota
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Szostek A. (9)
08:55-09:40
j. angielski
Jakubowska J. (9)
09:50-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Szostek A. (9)
08:00-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Szostek A. (9)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Szostek A. (9)
08:55-09:40
religia
Jarosławska A. (9)
09:50-10:35
innowacja - j. angielski
Chwiałkowski S. (9)
10:45-12:35
edukacja wczesnoszkolna
Szostek A. (9)
08:00-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Szostek A. (9)
11:50-12:35
j. angielski
Jakubowska J. (9)
08:00-08:45
edukacja wczesnoszkolna
Szostek A. (9)
08:55-09:40
religia
Jarosławska A. (9)
09:50-11:30
edukacja wczesnoszkolna
Szostek A. (9)
11:50-12:35
zajęcia komputerowe
Szostek A. (3)