Rada Rodziców

  • Drukuj

Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2019/2020

  •  I dziecko – 45,00 złotych
  • II dziecko – 35,00 złotych
  • III dziecko – 0 złotych

 

 

 Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2019 r. lub w ratach:

  • I  rata płata do 15.10.2019  r. 
  • II rata – płatna do 15.11.2019 r. 

Za wszystkie wpłaty serdecznie dziękujemy.