Rada Rodziców


Składka na Fundusz Rady Rodziców - rok szkolny 2018/2019

 I dziecko – 40,00 złotych

II dziecko – 30,00 złotych

III dziecko – 0 złotych

Wpłaty dokonujemy na :

Konto Rady Rodziców:

20 9042 0003 0000 2118 2000 0010

w całości  do 15.10.2018 r. lub w ratach:

I  rata płata do 15.10.2018  r. 

II rata – płatna do 15.11.2018 r. 

Witamy na naszej stronie internetowej

Informacje

Szanowni Państwo

1.Informuję, że w dniu 11.09.2019 r. (środa) w szkole odbędzie się zebranie z rodzicami, na które serdecznie zapraszam. Porządek spotkania przedstawia się następująco:

    • 16:15 - 16:30 (mała sala gimnastyczna) spotkanie wicedyrektora i wychowawców z rodzicami klas pierwszych,
    • 16:30 - 16:45 - spotkanie dyrektora szkoły z rodzicami klas II - VIII,
    • od 16:50 - spotkanie wychowawców klas II-VIII z rodzicami w klasach.

2.Wpłaty PZU w wysokości 31 zł. rodzice dokonują osobiście w sekretariacie szkoły do końca września 2019 r.

3.Od końca września bieżącego roku w szkole wdrożony będzie projekt „Interaktywnie i kreatywnie” - o szczegółach projektu informujemy poniżej. Liczba uczniów zakwalifikowanych do projektu jest ograniczona, deklaracje udziału dziecka w projekcie składane będą podczas zebrania z wychowawcami.

Z poważaniem

Dyrektor szkoły - Waldemar Kaczorowski

Nabór do szkoły

Dyrektor Szkoły Podstawowej

im. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego

w Słupnie

informuje, że

od dnia 15 lutego 2019 r.

rozpoczyna się nabór dzieci do klasy pierwszej

na rok szkolny
2019/2020

 Kartę zgłoszenia dziecka można pobrać osobiście 

w sekretariacie szkoły lub pobrać ze strony szkoły (pobierz)

 i złożyć  w sekretariacie do dnia
15 kwietnia 2019 r.

 Do karty zgłoszenia dziecka należy dołączyć 

1 zdjęcie do legitymacji.

Certyfikaty i zaświadczenia